På grund af svigtende salg måtte Lauge Jensen desværre indgive konkursbegæring

På grund af svigtende salg måtte Lauge Jensen desværre indgive konkursbegæring. Selskabet forsøges rekonstrueret. Invactor er herefter ikke længere investor.