Invactor Invest stifter sammen med andre investorer Heatgear Power

Invactor Invest stifter sammen med andre investorer Heatgear Power. Invactor Invest ejerandel udgør 25 %. www.heatgear.dk

www.heatgear.dk