Invactor Invest

Invactor investerer i mindre og mellemstore virksomheder, hvor der er et vækstpotentiale. Der investeres i virksomheder, der har et eget produkt (ikke underleverandører), og virksomhederne skal have vist, at der er salg af og efterspørgsel efter produktet.

Virksomhederne vil som regel have behov for kapital til markedsudvikling og etablering af produktion / sourcing i lavtlønslande.

Invactor er som regel mindretalsaktionær med en horisont på 3 til 6 år og vil i investeringsperioden deltage aktivt i bestyrelsen ligesom Invactor organisationen vil stå til rådighed med hensyn til etablering af salg og produktion i Kina.

Aktiv investor

INVACTOR er en aktiv investor, der hjælper mindre industrivirksomheder gennem effektiviseringsfasen.

Invactor Production varetager finansiering af produktion og levering til lager i Danmark. Herfra kan der trækkes varer efter behov. Dette nedsætter vækstvirksomhedens likviditetsbehov og holder fokus på salg.

Fokus på industri

INVACTOR arbejder med industrivirksomheder, der producerer færdigprodukter, og som har en etableret produktion, en etableret kundekreds og en regelmæssig fakturering.

Effektivisering af produktion

INVACTORS bidrag i effektiviseringsfasen består dels af kapital, dels af knowhow i forbindelse med effektivisering af produktionen.
Typisk går INVACTOR ind og overtager mellem 15-49% af virksomheden via kapitalindskud, tager en plads i bestyrelsen og hjælper derefter aktivt virksomheden med optimering af produktionsprocessen. Ofte vil denne bestå af etablering af produktion i Kina med fuldt udbytte af de fordele, der er i det.