Invactor Invest

Invactor investerer  i mindre og mellemstore virksomheder, hvor der er et vækstpotentiale. Der investeres i virksomheder, der har et eget produkt (ikke underleverandører) og virksomhederne skal have vist at der er efterspørgsel efter produktet. Virksomhederne vil som regel have behov for kapital til markedsudvikling og etablering af produktion / sourcing i lavtlønslande. 

Invactor er som regel mindretalsaktionær med en horisont på 3 til 6 år, og vil i investeringsperioden deltage aktivt i bestyrelsen ligesom Invactor organisationen vil være til rådighed med hensyn til etablering af salg og produktion i Kina.